Choose language:

Nasze certyfikaty
Jesteśmy najlepsi i mamy na to dowody!
CZYTAJ WIĘCEJ
Logistyka
Organizacja i planowanie przewozu towarów
CZYTAJ WIĘCEJ
Spedycja
Sprawny przepływ surowców i materiałów
CZYTAJ WIĘCEJ
Transport
Przewóz towarów w kraju i za granicą
CZYTAJ WIĘCEJ
Strona główna

Od jutra zmiany w przepisach o transporcie drogowym

Z dniem 15 grudnia wejdą w życie przepisy, które wprowadzają istotne zmiany w funkcjonowaniu transportu drogowego. Jedną z zapowiadanych zmian jest całkowite przemodelowanie postępowania administracyjnego w kwestii spełnienia przez firmy wymogu dobrej reputacji. 


Z czego wynika zmiana? 

4 listopada Sejm uchwalił nowelizację ustawy o transporcie drogowym, a uwzględnione w niej zmiany podyktowane były koniecznością dostosowania się polskich przepisów do wymogów unijnych. Celem nowych regulacji jest poprawa bezpieczeństwa oraz konkurencji w transporcie, jednak nie da się ukryć, że przysporzą one wiele trudności wielu firmom transportowym. 


Co się zmieni? 

Znowelizowana ustawa wprowadza bardziej restrykcyjne przepisy, które muszą być przestrzegane przez firmy transportowe, jeśli chcą one utrzymać dobrą reputację. Od jutra, by ją utracić, wystarczy skazanie za jedno przestępstwo, podczas gdy do tej pory wymagane były dwa skazania. Przewoźnikowi niełatwo będzie również uzyskać zezwolenie na wykonywanie zawodu – dotychczas wystarczyło oświadczenie o niekaralności, a wraz z wejściem w życie nowych przepisów konieczna będzie również informacja z Krajowego Rejestru Karnego


Zakres kompetencji GITD 

Zgodnie z nową ustawą, główny inspektor transportu drogowego posiada więcej możliwości działania w stosunku do przewoźnika, który narusza przepisy. W takich sytuacjach GITD będzie miał prawo cofnąć część wypisów z licencji wspólnotowej, a także zawiesić wydawanie nowych wypisów. Instytucja będzie również uprawniona do tego, by cofnąć świadectwo kierowcy oraz wstrzymać wydawanie nowych świadectw.

NASZA OFERTA